Ons team – Tandartspraktijk Martinusgaarde – Nieuwegein

Ons team

Tandartspraktijk Martinusgaarde Gobardhan werkt met teamleden die ieder een eigen functie vervullen. Zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen. In onze praktijk wordt u, in principe, door een vaste behandelaar geholpen.

Ons team bestaat uit:

Mw. Drs. Indrani Gobardhan
Tandarts
[differentiaties]
Werkzame dagen  ma / di / wo / do

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
[Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar [aantal] uur, waarvan [aantal] uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.]
Big-registratienummer: 89039708302
Relatie tot de praktijk: Eigenaar

Mw. Metha de Vaal
Tandarts assistent
Werkzame dagen  ma / di / wo / do